Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Gminy Chełm: 
Dane Inspektora Danych Osobowych
IOD Marta Cymerman
adres e-mail: iod@gminachelm.pl
nr tel.: 82 575 02 49


 

 
 

R E G U L A M I N
funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego
na terenie Szkoły Podstawowej w Uhrze imienia Romualda Traugutta

 

 
 

Klauzula informacyjna dla pracowników (administracyjnych)
 

 
 

Klauzula informacyjna dla pracowników  (nauczycieli)
 

 
 

Klauzula informacyjna (rodzic/uczeń)