STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UHRZE IM. ROMUALDA TRAUGUTTA

 
                  Statut WERSJA PDF.   WERSJA DOC. Procedury egzaminu
  REGULAMINY WESJA PDF.    REGULAMINY WESJA DOC. Wytyczne
  Regulamin oceniania zachowania klas I-III      Regulamin oceniania zachowania klas 4-8 Procedury covid -19  01.09.2020r.
    Regulamin pracy zdalnej