Wyjazd na pokazy fizyczne do Lublina na UMCS 09.09.2014
Wtorek Godz. 6.30    W.Sahadel